جراحی ناخن

جراحی ناخن

جراحی ناخن در چه مواردی به کار می رود؟ جراحی ناخن برای درمان فرورفتن ناخن داخل گوشت، تومورهای ناخن، بدشکلی‌های ناخن که باعث ایجاد درد می‌شوند و قارچ‌های مقاوم به درمان انجام می‌شود. در مواردی که هدف حذف کامل یا باریک کردن صفحه ناخن است، ماتریکس ناخن با استفاده از فنول تخریب می‌شود. ناخن بعد […]