پوست مرغی و درمان آن

پوست مرغی

پوست مرغی چیست؟ کراتوزپیلاریس یا پوست مرغی یک وضعیت ژنتیکی و خوش خیم پوست است. برآمدگی‌های ریزی در پوست ایجاد می‌شوند که در لمس حالت زبر مثل کاغذ سمباده دارند. این برآمدگی‌های ریز معمولا رنگ پوست هستند. اما ممکن است قرمز یا قهوه ای باشند. دوراین برآمدگی‌های ریز ممکن است حلقه قرمز باریکی وجود داشته […]