نمونه برداری

نمونه برداری

نمونه برداری در چه مواردی به کار می رود؟ نمونه برداری یا بیوپسی برای تشخیص بیماری‌های پوست، مخاط و گاهی ناخن استفاده می شود. بیوپسی در افتراق خال مشکوک از سرطان پوست، تشخیص نوع تومور، بیماری‌های تاولی، التهابی، روماتیسمی و …کاربرد دارد. بیوپسی به چه طریقی انجام می شود؟ برای کاهش درد از بی‌حسی موضعی […]