آشنایی با تبخال

تبخال چیست؟ تبخال یک بیماری واگیردار ویروسی است که توسط ویروس هرپس ساده نوع ١ و ویروس هرپس ساده نوع 2 ایجاد می‌شود. هنوز برای آن واکسن ساخته نشده‌است. بر اساس مطالعات سرولوژی تخمین زده می شود که در کل جهان  67 درصد افراد زیر 50 سال به ویروس هرپس ساده نوع ١ و 13 […]