گال

گال

گال چیست؟ گال یک بیماری عفونی انگلی است که در سراسر جهان رخ می‌دهد. همه سنین، نژادها و طبقات اجتماعی-اقتصادی ممکن است گرفتار شوند. زندگی در مناطق پرجمعیت، تاخیر در تشخیص و درمان و فقدان آگاهی عمومی از این بیماری انتشار آن را تسهیل می‌کند. عامل آن یک مایت 8 پا به نام Sarcoptes scabiei […]