خارش

خارش

اگر موارد زیبایی رو کنار بگذاریم، شایعترین شکایتی که بیمار به خاطر آن به مطب متخصص پوست مراجعه می‌کند، خارش است. و می‌تواند علامت بیماری‌های پوستی یا بیماری‌های داخلی باشد. در مواردی که همراه با ضایعات اختصاصی پوست است، بیماری‌های پوستی علت آن است. در مواردی که بدون ضایعه اختصاصی پوست ایجاد می‌شود و فقط […]