زگیل تناسلی

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی چیست؟ زگیل تناسلی توسط ویروسی به نام ویروس پاپیلوما انسانی (HPV) ایجاد می‌شود. بیش از صد گونه HPV وجود دارد که حدود 40 نوع از آن‌ها می‌توانند ناحیه تناسلی را آلوده کنند. گونه‌هایی از ویروس که باعث زگیل تناسلی می‌شوند با گونه‌هایی که باعث زگیل در قسمت‌های دیگر بدن می‌شوند متفاوت هستند. اکثر […]