آشنایی با عفونت های قارچی پوست

عفونت قارچی پوستی

عفونت های قارچی پوست انواع مختلفی از عفونت های قارچی پوست وجود دارد. عفونت های قارچی پوست ممکن است محدود به پوست باشند و لایه‌های سطحی پوست را درگیر کنند. یا ممکن است عمقی باشند و با درگیری ارگان های داخلی بدن ارتباط داشته باشند.   تینه‌آ ورسیکالر چیست؟ تینه‌آ ورسیکالر یکی از شایع ترین عفونت […]