درم ابریشن

درم ابریژن

درم ابریژن چیست؟ درم ابریژن  یک روش لایه‌برداری عمیق پوست به روش مکانیکی است. که به دو روش دستی یا موتوری استفاده می‌شود.  در این روش پوست در شرایط کنترل‌شده تا عمق خاصی تخریب می‌شود و سپس پوست باکیفیت مناسب رشد می‌کند و جایگزین پوست صدمه‌دیده می‌شود.  درم‌ابریژن با بی‌حسی موضعی انجام می‌شود. بعد از […]