ماکولار آمیلوئیدوز ؛ علل و درمان آن

ماکولار آمیلوئیدوز

ماکولار آمیلوئیدوز چیست؟ ماکولار آمیلوئیدوز یک بیماری مزمن پوست است. ماده‌‌ای به نام آمیلوئید توسط سلول‌های پوست ساخته می‌شود و در پوست رسوب می‌کند. اکثرا پوست بالای تنه بویژه بین استخوان‌های کتف، سطوح خارجی بازو و ساعد درگیر می‌شود. پوست به صورت موجی شکل یا یکنواخت تیره می‌شود. ضایعات اغلب خارش دار هستند. اما ممکن […]