لیزر عروق واریسی

لیزر عروق واریسی

برای درمان عروق واریسی پا و مویرگ‌های گشاد صورت می‌توان از لیزر Nd:YAG استفاده کرد. معمولا دو جلسه به فاصله یک ماه کافی است. https://sara.clinic/wp-content/uploads/2020/05/ndyag-laser.mp4