آلرژی به نیش حشرات

نیش حشرات

نیش حشرات حشراتی مثل زنبور‌ها، مورچه‌ها، مگس‌ها، کک‌ها، پشه‌ها و… می‌توانند انسان را نیش بزنند. حشرات بزاق و یا سم خود را وارد بدن انسان می‌کنند و باعث ایجاد آلرژی می‌شوند. در اغلب موارد  واکنشی آلرژیکی که نسبت به بزاق و یا سم  حشرات روی می‌دهد، خفیف است و باعث درد و خارش گذرا می‌شود. […]