گوشت اضافه

گوشت اضافه

گوشت اضافه چیست؟ کلوئید یا گوشت اضافه عبارت است از رشد بیش از حد بافت همبند پس از ترمیم زخم.  کلوئید از زخم اولیه بزرگتر است و بیشتر از محدوده زخم اولیه رشد می‌کند. علت ایجاد آن چیست؟ علت دقیق ایجاد گوشت اضافه مشخص نیست. به علل نامشخصی فیبروبلاستها بافت همبند و کلاژن زیادی تولید […]