علل تعریق بیش از حد و درمان آن

تعریق بیش از حد

تعریق بیش از حد 3 درصد افراد جامعه از تعریق بیش از حد رنج می‌برند. تعریق بیش از حد ممکن است با کار و فعالیت اجتماعی فرد تداخل ایجاد کند و باعث کاهش اعتماد به نفس فرد شود. تعریق بیش از حد را به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می‌کنند. تعریق بیش از حد […]