بر حسب عمق اسکار از کرم های لایه بردار، پیلینگ، لیزر، درم ابریشن و سابسیژن می توان استفاده کرد. صابون های آنتی باکتریال روی جوش های چرکی اثر دارن اما روی اسکار نه.