بستگی به شدت اسکار از ترکیبی از روش های سابسیژن، درم ابریشن و لیزر co2 فرکشنال استفاده می شود