شست و شو در پیشگیری از زگیل موثر نیست. در مطالب علمی قسمت زگیل تناسلی را مطالعه کنید. نداشتن روابط پر خطر، استفاده از کاندوم و واکسن گارداسیل موثر است.