دستگاه دایود در مطب و الکس الیت پلاس در کلینیک نیک سیما. برای اطلاع از هزینه ها با شماره 09014320214 تماس بگیرید