به مدت 5 روز مصرف همه داروها به غیر از مرطوب کننده و ضد آفتاب را قطع کنید. خشکی که برطرف شد با تعداد دفعات کمتر داروها را مصرف کنید. شوینده را زمانی که صورتتون چرب هست استفاده کنید. در زمان خشکی شوینده استفاده نکنید.