ضایعات پسوریازیس معمولا چند هفته طول میکشه بهبود پیدا کنه.