ساعت پاسخ دهی به تلفن ساعت 11 تا 18 روزهای شنبه تا چهارشنبه میباشد. در روزهای تعطبل که مطب دایر نیست پاسخدهی انجام نمی شود. گاهی به علت زیادی تماس ها شما پشت خط و در صف انتظار قرار می گیرید. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.