برای جوش‌های مقاوم دوره 6 ماهه رواکوتان توصیه میشه که باید با انجام آزمایشات دوره‌ای تحت نظر متخصص پوست مصرف بشه.