بله کرایوتراپی انجام میدیم. قسمت مطالب علمی سایت در مورد زگیل تناسلی به طور کامل توضیح داده شده. در قسمت خدمات در مورد کرایوتراپی توضیح داده شده.