در مراکز مجاز و تحت نظر پزشک متخصص انجام بشه ضرری نداره. الکس و دایود برای شما مناسبه.