بستگی به پوستتون داره. تحت نظر پزشک متخصص قابل انجامه.