قرص آهن و مولتی ویتامین استفاده کنید فرصت مناسب به پزشک متخصص مراجعه کنید