نه میکرودرم درمان جای بخیه و جای جوش نیست. برای این موارد از لیزر co2 فرکشنال استفاده می شود. میکرودرم برای شفاف کردن پوست کاربرد دارد. بهتره ابتدا اگه جوش چرکی وجود دارد درمان شود سپس میکرودرم انجام شود.