شیر پاک کن لازم نیست اما از تونر می توانید استفاده کنید.