شامپو درمان ریزش مو نیست. باید علت ریزش مو بررسی بشه