اول باید علت ریزش مو مشخص بشه و درمان شروع بشه. مزوتراپی روش کمکی هست برای تقویت مو که در کنار دارو درمانی انجام میشه. میزان پاسخ در افراد مختلف متفاوته. حداقل ۴ جلسه به فواصل یک ماه یکبار لازمه.