دوره درمان راکوتان حداقل 6 ماه است تحت نظر پزشک درمانتون رو ادامه بدید.