تیرگی دور چشم را نمیتوان به طور کامل از بین برد اما با کنترل علل ایجاد کننده، استفاده از کرم دور چشم، عینک آفتابی، مصرف زیاد آب و میوه و سبزیجات، پی ار پی و مزوتراپی می توان آن را کمرنگ کرد.