درمان اصلی نیست درمان کمکیه در کنار سایر داروهای تجویز شده توسط پزشک استفاده میشه. برای قیمت ها با مطب تماس بگیرید