در ریزش موی ارثی با درمان میتوان موهای کرکی و نازک را به موهای ضخیم تبدیل کرد. برای موهایی که به صورت کامل ریخته شده کاشت مو انجام می شود.