سلام در هفته های اول مصرف ماینوکسیدیل ممکنه ریزش مو افزایش پیدا کنه. ولی با ادامه مصرف با موهای ضخیم تر جایگزین می شود.