داروهای پوست و مو برای این که اثر کنن حداقل باید دو ماه مصرف کنید.