برای آقایون معمولا ناحیه گونه رو لیزر میکنیم در مورد هزینه‌ها با مطب تماس بگیرید.