مولتی ویتامین تاثیر نداره. دستتون رو با صابون بچه بشورید و کرم مرطوب کننده استفاده کنید.