اختلال خود زشت پنداری

اختلال خود زشت پنداری

اختلال خود زشت‌ پنداری چیست؟ در اختلال بادی دیسمورفیک یا خود زشت‌ پنداری فرد به شدت نگران یک نقص خیالی، غیر واقعی یا بسیار کوچک در بدن خود می‌ باشد و همیشه به آن فکر می‌کند. به طوری که منجر به اختلال در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه‌های زندگیش می‌شود . این افراد اعتماد […]