ویتامین و مواد معدنی؛ علل و علائم کمبود آنها

ویتامین

ریزمغذی‌ها شامل ویتامین ‌ها و مواد معدنی می‌باشند و برای حفظ سلامت بدن ضروری هستند. برخی ریز مغذی‌ها به عنوان کوفاکتور آنزیم‌ها عمل می‌کنند. برخی در ساختار هورمون‌ها یا مواد بیوشیمیایی به کار‌ می‌روند. میزان مورد نیاز ریزمغذی‌ها در حد میلی‌گرم یا کمتر می‌باشد. ویتامین آ (رتینول) عملکرد ویتامین آ: ویتامین آ در بینایی، تکامل […]