رای برداشتن خال‌های ملانوسیتی با ظاهر نرمال می‌توان از روش جراحی و تخریب با روش الکتروکوتر یا لیزر co2 استفاده کرد. برداشتن خال با بی‌حسی موضعی انجام می‌شود. در برداشتن خال با روش الکتروکوتر و co2 لیزر احتمال عود وجود دارد و ممکن است نیاز به تکرار جلسات باشد. در برداشتن به روش جراحی احتمال عود وجود ندارد و امکان بررسی پاتولوژی وجود دارد.

برداشتن خال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.